Transport-Overzee

Home > Condities

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Tenzij anders overeengekomen is de geldigheidstermijn van de offerte de lopende

    maand  + 2 maanden.

 2. Tenzij anders vermeld zijn alle tarieven in Euro, ernstige recessies in de

    wereldeconomie voorbehouden, met name in de verhouding van de valutakoers

    us dollar/euro, alsmede extra toeslagen in verband met oorlog, congestie en

    andere niet nader te noemen onvoorziene omstandigheden.

 3. Verzekering van de goederen geschiedt alleen door schriftelijke opdracht van de

    klant en is nimmer in de prijs inbegrepen. Het afsluiten van een

    transportverzekering is in vele gevallen aan te raden, zeker ook omdat dit de

    gevolgen van een averij grosse dekt.

    Een averij grosse kan worden verklaard als en sprake is van een noodsituatie van

    het zeeschip en er kosten moeten worden gemaakt om schip en lading te redden.

    Deze kosten worden dan over alle ladingbelanghebbenden verdeeld. Dit in

    tegenstelling tot averij particulier, waar alleen de schade aan de lading een rol

    speelt.

 4. De afhandeling van uw transportopdrachten wordt gedaan door nader aan te

    geven expeditiebedrijven, ingeschreven in de kamer van Koophandel te Rotterdam

    resp. Antwerpen.

 5. De leveringen en diensten in Rotterdam geschieden volgens de Nederlandse

    Expeditievoorvoorwaarden (NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN - NL) gedeponeerd door Fenex bij de

    Arrondissement rechtbank te Rotterdam, laatste versie (2018).

 6. De leveringen en diensten in Antwerpen geschieden volgens de Belgische

    Expeditievoorwaarden (hier lezen) gedateerd 24 juni 2005 en gedeponeerd onder

    nr.  0090237.

 7. Betalingsvoorwaarden: Op alle werkzaamheden geldt een betaling binnen 14 dagen

    na verschepingsdatum, maar in ieder geval tegen afgifte van de ladingspapieren

    (bill of lading/cognossement), dan wel voor aflevering van de goederen.

 8. Douanecontroles door middel van scans en fysieke verificaties komen steeds vaker

    voor en zijn vooraf niet te voorzien. De extra kosten die hierdoor ontstaan door

    bijvoorbeeld kosten van de scan, extra ritten, wachtkosten en terminal handling

    charges zullen onverkort moeten worden doorberekend aan de

    ladingbelanghebbende(n). Ook moeten containers vaak een gasmeting ondergaan

    voordat de container kan worden geopend.

 

 

   AMATransport Overzee, Kamer van Koophandel Rotterdam, Nr. 24403312

Interesse in één van onze diensten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Vraag direct
een offerte aan

© 2006 - 2019 AMA Agencies, Rotterdam KvK nr. 24403312