Transport-Overzee

Home > Info menu

Meer informatie Transport-Overzee

Om zoveel mogelijk relavante informatie over zeetransport in het algemeen te geven
vindt u op onze pagina begrippen nadere uitleg over veel gebruikte termen met betrekking
tot het vervoer van goederen over zee.

Daarnaast wordt er op 5 pagina's uitleg gegeven over de internationale leveringsvoorwaarden
Incoterms, welke de kosten en risico's van de verkoper en koper van handelsgoederen regelen.

Ook hebben we een speciale pagina met uitleg over de goederentransportverzekering, om mogelijke
schade aan of verlies van uw kostbare goederen af te dekken.

In dat verband zie ook onze pagina condities punt 3.

Op onze pagina weblinks geven we een opsomming van nuttige instanties en bedrijven, die u
bij uw internationale zaken behulpzaam zouden kunnen zijn.

 

Info menu:  Begrippen    Incoterms    Transportverzekering    Weblinks

 

 

 

 

Interesse in één van onze diensten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Vraag direct
een offerte aan

© 2006 - 2019 AMA Agencies, Rotterdam KvK nr. 24403312