Transport-Overzee

Home > Info menu > I

Begrippenlijst I

INCO terms

INCO terms zijn internationale afspraken over internationaal transport van goederen.
In het contract worden standaard afspraken gemaakt die de kosten en risico's verdeeld tussen verkoper en koper. De eerste Incoterms afspraken dateren al van 1932.
De Incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel. In 1990 werden de incoterms aangepast. De reden hiervoor was het toenemende gebruik van elektronisch dataverkeer.
De Engelse tekst is de originele en officiële versie van de Incoterms 2000, die zijn goedgekeurd door de Verenigde Naties Commissie voor Internationale Handels Wet (UNCITRAL).
Geautoriseerde vertalingen in 31 talen zijn beschikbaar van nationale Kamers van Koophandel. Bekijk ook onze pagina Analyse Incoterms.

IMDG code

(International Marine Dangerous Goods code) Deze beschrijft de specifieke regelgeving m.b.t. het transport over zee van UN geclassifiseerde gevaarlijke stoffen.
Het boekwerk omvat regels over verpakkingen, samenlading,
eventuele vrijstellingen e.d. Omdat dergelijke goederen een extra zorg benodigen, is het noodzakelijk bij boeking de rederij de exacte gegevens in een DGD te adviseren.
Op basis van een dergelijke verklaring bepaalt de rederij of de goederen geaccepteerd kunnen worden voor  transport en hoe de goederen behandelt moeten worden.

Invoerrechten

Invoerrechten zijn allereerst belastingen waarmee landen hun eigen markt trachten te beschermen tegen buitenlandse producten.
Het wordt opgeworpen als handelsdrempel om eigen producten een voorsprong te verlenen.
Het streven van de WTO is deze handelsbelem-meringen langzaam te laten verdwijnen.
Gezien de grote commerciële en financiële belangen is dit echter niet op korte termijn te voorzien. Invoerrechten op goederen worden geheven op basis van de statistiek code, het land van oorsprong en de statistische waarde of bij enkele landbouwproducten per (gewichts-)eenheid.

ISPM 15

International Standards for Phytosanitary Measures, de nieuwe wereldstandaard Fytosanitaire Maatregelen Houten Verpakkingen is in maart 2002 ingevoerd om een einde te maken aan de wereldwijde handelsbelemmeringen, als gevolg van de wirwar aan importrestricties voor houten verpakkingen.
In ISPM no. 15 is onder meer beschreven dat houten verpakkingen moeten zijn behandeld om verspreiding van ongedierte te voorkomen

 

 

a-b-c-d-e-f-g-h-I-l-m-n-s-t-z

Interesse in één van onze diensten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Vraag direct
een offerte aan

© 2006 - 2019 AMA Agencies, Rotterdam KvK nr. 24403312