Transport-Overzee

Home > Info menu > A

Begrippenlijst A

Averij-grosse

Volgens de York-Antwerp rules 1950 luidt de officiële definitie van averij grosse:“Er is averij-grosse-handeling wanneer – en alleen wanneer – er opzettelijk en redelijkerwijze enige buitengewone opoffering of uitgave wordt gedaan ter gemene beveiliging, met het doel de zaken betrokken bij een gemeenschappelijke onderneming ter zee voor gevaar te bewaren”.
Bij Averij Grosse staat het gemeenschappelijke belang nl. het behoud van schip en lading op de voorgrond.
De opofferingen waartoe door de gezagvoerder wordt besloten, geschieden in gemeenschappelijk belang zodat het voor de hand ligt dat elke belanghebbende een evenredig deel van de schade draagt, die anders voor rekening van één van de belanghebbenden zouden komen.

Averij-particulier

Averij-particulier omvat die kosten en/of schade welke uitsluitend ten laste komen van de reder aan wiens schip schade is toegebracht (bv. stormschade) of ten laste van de eigenaar van de lading die schade heeft opgelopen (bv. door lekkage).
Hier is in tegenstelling tot Averij Grosse geen sprake van gemeenschappelijk belang.

 

A-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-s-t-z

Interesse in één van onze diensten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Vraag direct
een offerte aan

© 2006 - 2019 AMA Agencies, Rotterdam KvK nr. 24403312