Transport-Overzee

Home > Info menu > incoterms4

Incoterms deel 4

CPT

Carriage Paid To - Vrachtvrij tot

Betekent dat de verkoper de vrachtprijs betaalt voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen. Indien opeenvolgende vervoerders worden gebruikt voor het vervoer naar de overeengekomen bestemming, gaat het risico over wanneer de goederen aan de eerste vervoerder zijn afgeleverd.

De term CPT verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.

Deze term kan dienen voor elke vervoerwijzen, inclusief multimodaal vervoer.

In Nederland wordt de term ENF (Effectief Netto Franco) hier ook voor gebruikt.

 

CIP

Carriage and Insurance Paid To - Vrachtvrij inclusief verzekering tot

Betekent dat de verkoper dezelfde verplichtingen heeft als onder CPT. Dus de verkoper betaalt de vrachtprijs voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen.

Als extra verplichting geldt dat de verkoper een vrachtverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De verkoper sluit een verzekering af en betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat CIP de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking.

De term CIP verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen..

DAF

Delivered At Frontier - Franco grens

Betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen, uitgeklaard, in het genoemde punt aan de genoemde grens beschikbaar zijn gesteld, echter voor de douanegrens van het aangrenzende land. De term "grens" kan gebruikt worden voor elke grens inclusief die van het land van uitvoer. Derhalve is het van vitaal belang dat de betreffende grens nauwkeurig wordt omschreven door steeds de naam van het punt en de plaats in de voorwaarde te vermelden.

De term DAF is voornamelijk bedoeld voor toepassing in het spoor- en wegvervoer, maar kan ook dienen voor elke andere vervoerwijze.

1 2 3 4 5

Op de volgende pagina's Analyse incoterms

incoterms deel 1
incoterms deel 2
incoterms deel 3
incoterms deel 4
incoterms deel 5

Interesse in één van onze diensten?

Vraag vrijblijvend een offerte aan
Vraag direct
een offerte aan

© 2006 - 2019 AMA Agencies, Rotterdam KvK nr. 24403312