ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Tenzij anders overeengekomen is de geldigheidstermijn van de offerte de lopende

maand  + 2 maanden.

2. Tenzij anders vermeld zijn alle tarieven in Euro, ernstige recessies in de

wereldeconomie voorbehouden, met name in de verhouding van de valutakoers

us dollar/euro, alsmede extra toeslagen in verband met oorlog, congestie en

andere niet nader te noemen onvoorziene omstandigheden.

3. Verzekering van de goederen geschiedt alleen door schriftelijke opdracht van de

klant en is nimmer in de prijs inbegrepen. Het afsluiten van een

transportverzekering is in vele gevallen aan te raden, zeker ook omdat dit de

gevolgen van een averij grosse dekt.

Een averij grosse kan worden verklaard als en sprake is van een noodsituatie van

het zeeschip en er kosten moeten worden gemaakt om schip en lading te redden.

Deze kosten worden dan over alle ladingbelanghebbenden verdeeld. Dit in

tegenstelling tot averij particulier, waar alleen de schade aan de lading een rol

speelt.

4. De afhandeling van uw transportopdrachten wordt gedaan door nader aan te

geven expeditiebedrijven, ingeschreven in de kamer van Koophandel te Rotterdam

resp. Antwerpen.

5. De leveringen en diensten in Rotterdam geschieden volgens de Nederlandse

Expeditievoorvoorwaarden (NEDERLANDSE EXPEDITIEVOORWAARDEN – NL) gedeponeerd door Fenex bij de

Arrondissement rechtbank te Rotterdam, laatste versie (2018).

6. De leveringen en diensten in Antwerpen geschieden volgens de Belgische

Expeditievoorwaarden (hier lezen) gedateerd 24 juni 2005 en gedeponeerd onder

nr.  0090237.

7. Betalingsvoorwaarden: Op alle werkzaamheden geldt een betaling binnen 14 dagen

na verschepingsdatum, maar in ieder geval tegen afgifte van de ladingspapieren

(bill of lading/cognossement), dan wel voor aflevering van de goederen.

8. Douanecontroles door middel van scans en fysieke verificaties komen steeds vaker

voor en zijn vooraf niet te voorzien. De extra kosten die hierdoor ontstaan door

bijvoorbeeld kosten van de scan, extra ritten, wachtkosten en terminal handling

charges zullen onverkort moeten worden doorberekend aan de

ladingbelanghebbende(n). Ook moeten containers vaak een gasmeting ondergaan

voordat de container kan worden geopend.

 AMATransport Overzee, Kamer van Koophandel Rotterdam, Nr. 24403312